Започнаа уписите за летниот семестар

 

Наставата почнува на 11 февруари  

 

3220 205 071 699 031 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Испитот CCSE за добивање шпанско државјанство се одржува секој последен четврток од месецот

Во 2019 година полагањето ќе се врши во следниве месеци:  

 јануари - февруари - март - април - мај - септември - октомври - ноември 

 

Повеќе информации на www.examenes.cervantes.es

ИСПИТИ DELE 2019 

 

Студиото е отворено

од понеделник до петок 

16:00 до 22:00 часот