Уписи летен семестар 2018 

 

Уписите за летниот семестар почнуваат денес и траат до 12 февруари 2018 година 

Наставата почнува на 12 февруари 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3220 205 / 070 29 69 48 / 071 699 031