Уписите за новиот семестар се во тек 

Наставата почнува на 15 септември

 

ШПАНСКИ ~ ИТАЛИЈАНСКИ ~ ФРАНЦУСКИ ~ ТУРСКИ

НОВО: ПОРТУГАЛСКИ ~ РУСКИ 

 

3 220 205  ~   070 236 811  ~   071 699 031