Испити DELE 2015

 

Уписите за полагање на испитот DELE почнуваат на 16 февруари

 

 мај 2015

Уписот трае до 08 април

Испитот ќе се одржи на 22 и 23 мај 2015

Нивоа: A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

ноември 2015

Уписот трае до 14 октомври

Испитот ќе се одржи на 21 ноември 2015

Нивоа: A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

Цени за 2015 година 

         А1        А2        B1        B2        C1         C2
 2.895 ден.    3.460 ден.    3.900 ден.    4.850 ден.    5.420 ден.    5.960 ден.  Повеќе информации на 3 220 205 и 070 29 69 48
или на www.diplomas.cervantes.es