Уписите за новиот семестар се во тек 

Наставата почнува на 16 септември

 

ШПАНСКИ ~ ИТАЛИЈАНСКИ ~ ФРАНЦУСКИ ~ ТУРСКИ

ПОРТУГАЛСКИ ~ РУСКИ ~ ГРЧКИ 

 

3 220 205  ~   070 296 948  ~   071 699 031