Испитот CCSE за добивање шпанско државјанство се одржува секој последен четврток од месецот.

Во 2018 може да се полага следниве месеци:  

 јануари - февруари - март - април - мај - септември - октомври - ноември 

 

Повеќе информации www.examenes.cervantes.es