ИСПИТИ DELE 2019 

Испитот CCSE за добивање шпанско државјанство се одржува секој последен четврток од месецот

Во 2019 година полагањето ќе се врши во следниве месеци:  

 јануари - февруари - март - април - мај - септември - октомври - ноември 

 

Повеќе информации на www.examenes.cervantes.es

 

Студиото е отворено

од понеделник до петок 

16:00 до 22:00 часот